Vejledning til problematiske uddannelsesforløb

Har du oplevet problemer i din uddannelses og har svært ved at opnå de nødvendige kompetencer under de givne forhold?

YNNN har udarbejdet en vejledning til hvem du kan kontakte mhp. hjælp og vejledning.

Se den her: Problematisk uddannelse