Skal du være den nye juniorinspektor i region Øst?

Det er nu muligt at blive juniorinspektor i region Øst.

Juniorinspektorerne “klædes på” med 2 dages kursus arrangeret af Sundhedsstyrelsen d. 2-3 oktober 2018. Som juniorinspektor forventes man at deltage i 1-2 årlige besøg (udenfor egen region). Kandidaterne skal være i hoveduddannelse – gerne første del og forventes at fortsætte frem til endt hoveduddannelse, hvorefter det er muligt at overgå til det “voksne” inspektorkorps.

Så vil du have indblik i, hvordan andre afdelinger fungerer – og ikke fungerer – og har interesse og visioner for uddannelsesområdet, findes her en unik mulighed for at få indflydelse og erfaringer gennem velafgrænsede opgaver.

Læs mere om ordningen her:
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning
Send din motiverede ansøgning til yngreneurologer@gmail.com senest 24. september 2018.