Links

Links til danske og internationale foreninger, tidsskrifter og databaser, samt uddannelsesrelevante hjemmesider.

Neurologiske nationale selskaber/organisationer

Neurokirugiske nationale selskaber/organisationer:

Internationale neurologiske selskaber

Medicinstuderendes interesseorganisationer

Andre

  • Neurous.dk – e-kompendie over den neurologiske undersøgelse