Næste bestyrelsesmøde

Vi holder jævnligt bestyrelsesmøder.

Send en mail til yngreneurologer@gmail.com for at få oplyst dato og sted for næste møde, hvis du har lyst til at deltage.

Alle medlemmer er velkomne!!

Husk at du har mulighed for at deltage i arbejdsgrupper eller som medhjælper ved vores arrangementer – kontakt tovholderen på de enkelte arrangementer eller send en mail til yngreneurologer@gmail.com