nNBV søger medlemmer i alle tre uddannelsesregioner

Kom og sæt dit præg på nNBV!

nNBV søger nye redaktionsmedlemmer i alle 3 regioner.
Posten skal besættes af en neurolog under uddannelse (uklassificeret, introstilling eller hoveduddannelse) fra pågældende uddannelsesregion.

Alle med interesse kan søge. Det er ikke krav at være specialist på området, men man skal have lyst til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske verden byder på.

Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger.

Ansøgningsfrister:
SYD gruppe F (Smerter mm.):
Skriv en kort ansøgning til nNBVpost@neuro.dk senest 1. april 2018.

NORD gruppe G (neuromuskulære sygedomme):
Skriv en kort ansøgning til nNBVpost@neuro.dk senest 5. maj 2018. For opklarende spørgsmål til formand Tina Dysgaard Jeppesen, på email: Tina.Dygsaard.Jeppesen.03@regionh.dk

ØST gruppe G (neuromuskulære sygedomme):
Skriv en kort ansøgning til nNBVpost@neuro.dk senest 5.maj 2018. For opklarende spørgsmål til formand Tina Dysgaard Jeppesen, på email: Tina.Dygsaard.Jeppesen.03@regionh.dk

Læs mere her:
http://neuro.dk/wordpress/blog/2018/02/26/opslag-syd-yngre-plads-i-nnbv-redaktionsgruppe-f/

http://neuro.dk/wordpress/blog/2018/03/14/opslag-yngre-i-nord-nnbv-redaktionsgruppemedlem-til-gruppe-g/

http://neuro.dk/wordpress/blog/2018/03/14/opslag-yngre-i-oest-nnbv-soeger-nyt-redaktionsmedlem-og-webmaster-til-gruppe-g/